Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60445 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330160
Katalogové èíslo 88389
Název dokumentu Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Anglický název Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
Datum vydání 01.07.2011
Datum ukonèení platnosti 08.09.2020
Datum úèinnosti 01.08.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.070 - Barevné značení
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 604452010
IEC 604452010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504805ČSN EN 60445 ed. 4 2011Z108.09.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79830ČSN EN 60445 ed. 3 2007
80424ČSN EN 60446 ed. 2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504804ČSN EN 60445 ed. 5 2018
Anotace

ČSN EN 60445 ed.4 Tato mezinárodní norma platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje a kdekoliv je to použitelné, pro kombinaci takových zařízení (například v rozvaděčích) a rovněž se vztahuje na identifikaci konců určitých vybraných vodičů. Rovněž stanoví všeobecná pravidla pro používání určitých barev nebo písmenno-číslicového značení pro rozeznání (identifikaci) vodičů a pro zajištění bezpečného provozu. Tyto barvy, nebo písmenno-číslicové značení vodičů, jsou určeny k použití u kabelů nebo žil, sběrnic, elektrických předmětů a instalací. Tato norma, jako základní bezpečnostní publikace, je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v pokynu IEC Guide 104 a pokynu ISO/IEC Guide 51.