Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4309
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270056
Katalogové èíslo 88305
Název dokumentu Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování
Anglický název Cranes - Wire ropes - Care and maintenance, inspections and discard
Datum vydání 01.06.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 43092010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85259ČSN ISO 4309 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4309 Tato mezinárodní norma stanovuje obecné zásady pro péči a údržbu, inspekce a pro vyřazení ocelových lan na jeřábech, kladkostrojích a na zdvihových jednotkách. Tato mezinárodní norma platí pro lana používaná na následujících typech jeřábů, jejichž většina je definovaná v ISO 4306-1: a) lanové a portálové lanové jeřáby; b) konzolové jeřáby (sloupové výložníkové, nástěnné nebo bicyklové); c) palubní jeřáby; d) derikové a ukotvené derikové jeřáby; e) derikové jeřáby s tuhým vyztužením; f) plovoucí jeřáby; g) mobilní jeřáby; h) mostové jeřáby; i) portálové a poloportálové jeřáby; j) portálové a poloportálové otočné jeřáby; k) železniční jeřáby; l) věžové jeřáby; m) offshore jeřáby, tj. jeřáby montované na pevné konstrukci ukotvené na dně moře nebo na plovoucí jednotce, podpírané vztlakovými silami. Tato mezinárodní norma platí pro lana jeřábů, používaných pro práci s hákem, drapákem, magnetem, s licí pánví, rypadlem nebo při stohování, které jsou poháněné ručně, mechanicky, elektricky nebo hydraulicky. Tato mezinárodní norma také platí lana používaná na kladkostrojích a na zdvihových jednotkách s kladnicemi.