Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 1090 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341090
Katalogové èíslo 88304
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
Anglický název Low-voltage electrical installations - Regulations for provisional electrical installations
Datum vydání 01.11.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6574ČSN 34 1090 1973
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 1090 ed. 2 Tato norma platí pro prozatímní elektrická zařízení: - na staveništích a demolicích; - v průmyslových a výrobních závodech na výzkumných, vývojových a obdobných pracovištích; - na výstavách a kulturních akcích; - na dočasných stavbách (např. pro stavby zábavních zařízení, přehlídky) a stáncích; - pro natáčení filmů a televizních přenosů.