Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23993
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730328
Katalogové èíslo 88269
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Anglický název Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of design thermal conductivity (ISO 23993:2008, Corrected version 2009-10-01)
Datum vydání 01.06.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.220 - Znovuzískávání tepla. Tepelná izolace
91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 239932010
ISO 23993 Corrected version2008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83022ČSN EN ISO 23993 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 23993 Norma se zabývá stanovením návrhových hodnot součinitele tepelné vodivosti pro výpočet tepelných charakteristik tepelněizolačních systémů pro technická zařízení budov a průmyslové instalace. Zavádí se tzv. převodní součinitele, které uvažují vlivy působící na tepelné vlastnosti izolace v závislosti na provozních podmínkách. Jedná se o vliv rozdílu teplot, vlhkosti, stárnutí, stlačení, vedení tepla, tloušťky, spár ve spoji a také tepelných mostů. Pro některé běžně používané izolační materiály a některé případy jsou tyto převodní součinitele přímo uvedeny v přílohách.