Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60728-11 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367211
Katalogové èíslo 88253
Název dokumentu Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost
Anglický název Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Datum vydání 01.06.2011
Datum ukonèení platnosti 26.05.2020
Datum úèinnosti 01.07.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.40 - Kabelové rozvodné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60728-112010
IEC 60728-112010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503027ČSN EN 60728-11 ed. 2 2011Z126.05.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74703ČSN EN 60728-11 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503026ČSN EN 60728-11 ed. 3 2017
Anotace

ČSN EN 60728-11 ed. 2 Tato norma se zabývá požadavky na bezpečnost pevně uložených systémů a zařízení. Pokud je to použitelné, platí též pro mobilní a dočasně instalované systémy, například v karavanech. V některých případech se mohou používat dodatečné požadavky, například s ohledem na elektrické instalace budov a nadzemních vedení, telekomunikačních služebních rozvodných systémů, vodovodních a plynových systémů a světelných systémů. Tato norma je určena zejména k zajištění bezpečnosti systému, osob na něm pracujících, účastníků a účastnických zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními hledisky a není určena pro definování norem na ochranu zařízení použitých v systému.