Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61666 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013730
Katalogové èíslo 88136
Název dokumentu Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému
Anglický název Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system
Datum vydání 01.05.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.30 - Grafické značky pro použití v technických výkresech, diagramech, plánech, mapách a v jiné dokumentaci technických výrobků
29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 616662010
IEC 616662010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53555ČSN EN 61666 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61666 ed. 2 Tato norma zavádí obecná pravidla pro označování přípojných míst předmětů uvnitř systému, použitelná ve všech technických oblastech (například strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, technologiích výrobních procesů). Mohou být použita v systémech založených na různých technologiích nebo v systémech sdružujících několik technologií. Požadavky na značení svorek na výrobcích/produktech nejsou součástí této publikace. POZNÁMKA: Norma je založena na obecných zásadách strukturování systémů, včetně strukturování informací o systémech, zavedených v souboru 81346, publikovaných společně v ISO a IEC.