Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15757
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 961504
Katalogové èíslo 88028
Název dokumentu Ochrana kulturního dědictví – Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu
Anglický název Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials
Datum vydání 01.04.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.195 - Umělecké předměty, předměty uměleckých řemesel
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 157572010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15757 Tato evropská norma je návodem ke stanovení rozmezí teploty a relativní vlhkosti, jejichž dodržování by omezilo fyzikální poškození sbírkových předmětů, tvořených hygroskopickými organickými materiály, způsobené nevhodným klimatem při dlouhodobém uložení v depozitářích, nebo v trvalých expozicích (delších než jeden rok) v interiérech muzeí, galerií, kostelů, v depozitářích a v úložných prostorech archivů, knihoven a moderních či historických budov.