Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1948-4
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834745
Katalogové číslo 88024
Název dokumentu Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
Anglický název Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs
Datum vydání 1.4.2011
Datum ukončení platnosti 1.7.2014
Datum účinnosti 1.5.2011
Věstník vydání (měs/rok) 4/11
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1948-42010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
81807ČSN P CEN/TS 1948-4 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
95365ČSN EN 1948-4+A1 2014
Anotace

ČSN EN 1948-4 Norma stanoví postup odběru vzorků ze stacionárních zdrojů, postupy extrakce, čištění, identifikace a stanovení dioxinům podobných PCB. Uvedený postup popisuje požadavky na měření dvanácti non- a mono-ortho kongenerů PCB určených WHO a je určen pro stanovení PCB o hmotnostní koncentraci přibližně 0,01 ng WHO-TEQPCB/m3. Kromě uvedených 12 non- a mono-ortho PCB lze tuto normu použít i pro měření dalších kongenerů PCB nazývaných "indikátorové PCB" 28, 52, 101, 138, 153, 180. Tato norma rovněž stanoví rámec požadavků řízení kvality, které je nutno splnit při jakémkoli odběru vzorků PCB, jejich extrakci, čištění, identifikaci a stanovení. Vychází z předpokladu, že s ohledem na podobné chemické vlastnosti lze PCB vzorkovat z odpadních plynů stacionárních zdrojů společně s PCDD/PCDF stejnými postupy. Úplný postup odběru vzorků je uveden v EN 1948-1. Celkový postup odběru vzorků lze získat kombinací postupů uvedených v této normě s kteroukoli ze tří základních vzorkovacích metod uvedených v EN 1948-1. EN 1948-1 je součástí tohoto celkového měřicího postupu a pro stanovení PCB je nezbytná. Tato norma dále stanoví, že PCB lze měřit společně s PCDD/PCDF použitím EN 1948-1, -2, -3 a -4. Obsáhlá přílohová část uvádí přehled ekvivalentů toxicity PCB, příklady postupu čištění PCB a separace od PCDD/PCD, posouzení charakteristik, doporučení pro měření vysokých koncentrací dioxinům podobných PCB a možné interference analýzy dioxinům podobných PCB. Uvádí rovněž postupy měření indikátorových PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180 při přídavku k 12 non- a mono-ortho PCB, měření hexachlorbenzenu (HCB), významné technické změny oproti CEN/TS 1948-4:2007 a vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnic EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.