Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61935-2 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347750
Katalogové èíslo 87990
Název dokumentu Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách
Anglický název Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
Datum vydání 01.05.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61935-22010
IEC 61935-22010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75924ČSN EN 61935-2 ed. 2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61935-2 ed. 3 Tato norma stanovuje metody pro zajištění kompatibility symetrických šňůr používaných v kabeláži podle ISO/IEC 11801 a stanovuje zkušební metody a související požadavky k prokázání funkčnosti a spolehlivosti těchto symetrických šňůr během jejich provozní životnosti. Tuto normu lze rovněž použít ke stanovení zkušebních metod pro hodnocení chování jiných symetrických šňůr.