Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 312
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492614
Katalogové èíslo 87988
Název dokumentu Třískové desky - Požadavky
Anglický název Particleboards - Specifications
Datum vydání 01.04.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3122010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69469ČSN EN 312 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 312 Tato EN 312 specifikuje požadavky na plošně lisované nebo kalendrované neopláštěné třískové desky a stanoví požadavky na jejich vlastnosti.