Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1911
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834750
Katalogové číslo 87863
Název dokumentu Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda
Anglický název Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
Datum vydání 1.3.2011
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2011
Věstník vydání (měs/rok) 3/11
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 19112010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
55600ČSN EN 1911-1 1999
55601ČSN EN 1911-2 1999
55602ČSN EN 1911-3 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1911 Norma uvádí postup stanovení koncentrací chlorovaných látek v odpadních plynech v rozsahu od 1 mg/m3 do 5 000 mg/m3 za normální teploty a tlaku a pro hodnoty emisních limitů určených například směrnicí Rady 2000/76/ES o spalování odpadů. Norma popisuje určené součásti měřicího systému a požadavky, které jsou na tento systém kladeny. Pro daný měřicí systém je určena řada charakteristik s příslušnými minimálními měřítky výkonu. Pokud celková nejistota této metody nepřekročí 30 % vzhledem k dennímu emisnímu limitu (ELV) pro spalovny a velké spalovací zdroje nebo hodnoty emisního limitu určené příslušnými předpisy pro ostatní zdroje znečišťování, lze tuto normu použít jako NRM. Metoda byla posuzována v průběhu terénních zkoušek prováděných ve spalovně odpadu. Obsáhlá přílohová část uvádí příklady absorbérů, porovnání spektrofotometrické metody po reakci s thiokyanatanem rtuťnatým a metody iontové chromatografie, příklad posuzování splnění požadavků referenční metody stanovení plynných chloridů, celkové charakteristiky měřicí metody a významné technické změny oproti předchozím normám. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.