Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62109-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364651
Katalogové èíslo 87817
Název dokumentu Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62109-12010
IEC 62109-12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62109-1 Tato norma platí pro výkonové měniče (PCE) určené pro použití ve výkonových fotovoltaických (PV) systémech, u kterých je nezbytná jednotná technická úroveň s ohledem na bezpečnost. Definuje minimální požadavky na konstrukci a výrobu PCE pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, nebezpečím energie, ohně, mechanickým a jiným rizikům. Poskytuje všeobecné požadavky vztahující se na všechny typy PV PCE.