Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61400-24
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 87815
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem
Anglický název Wind turbines - Part 24: Lightning protection
Datum vydání 01.03.2011
Datum ukonèení platnosti 07.08.2022
Datum úèinnosti 01.04.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61400-242010
IEC 61400-242010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509932ČSN EN 61400-24 2011Z107.08.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509931ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 2020
Anotace

ČSN EN 61400-24 Tato mezinárodní norma se vztahuje na ochranu větrných elektráren a větrných energetických systémů před bleskem. Normativní odkazy jsou na generické normy ochrany před bleskem, systémy nízkého napětí, vysokého napětí pro strojní vybavení, instalace a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Tato norma definuje prostředí s bleskem pro větrné elektrárny a aplikaci tohoto prostředí pro stanovení - estimaci rizik pro větrné elektrárny. Definuje požadavky na ochranu listů, ostatních prvků konstrukce, elektrického a řídicího systému jak proti přímým tak nepřímým účinkům blesku. Doporučeny jsou metody validace shody. Norma poskytuje příručku použitelných způsobů ochrany před bleskem, průmyslové, elektrické a EMC normy. Norma obsahuje pravidla pro zajištění bezpečnosti osob. Norma obsahuje pravidla pro statistiku poruch a jejich evidenci.