Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 7481
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757481
Katalogové číslo 87804
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
Anglický název Water quality - Determination of dissolved molybdate-reactive silica
Datum vydání 1.3.2011
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2011
Věstník vydání (měs/rok) 3/11
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 7481 Tato norma specifikuje fotometrické stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným. Zkouška je použitelná při rozboru povrchové, podzemní a pitné vody a vody pro energetické účely. Bez objemové úpravy vzorku (50 ml) lze stanovit reaktivní křemík (Si) v koncentračním rozsahu asi od 0,25 mg/l do 15 mg/l, v závislosti na optické délce použité kyvety. Při přepočtu na SiO2 vychází rozsah asi od 0,5 mg/l do 30 mg/l.