Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16484-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738521
Katalogové èíslo 87699
Název dokumentu Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace
Anglický název Building automation and control systems (BACS) - Part 1: Project specification and implementation (ISO 16484-1:2010)
Datum vydání 01.04.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16484-12010
ISO 16484-12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace