Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61029-2-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361581
Katalogové èíslo 87444
Název dokumentu Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody
Anglický název Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-6: Particular requirements for diamond drills with water supply
Datum vydání 01.12.2010
Datum ukonèení platnosti 02.05.2018
Datum úèinnosti 01.01.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.080.40 - Vrtačky
25.140.20 - Elektrická nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61029-2-62010
IEC 1029-2-61993
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97093ČSN EN 61029-2-6 2010Z102.05.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97092ČSN EN 62841-3-6 2015
Anotace

ČSN EN 61029-2-6 Tato norma platí pro přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s ručním posuvem, určené k připojení k přívodu vody (přívod vody může obsahovat zdroj vody z potrubí nebo nádrže nebo cisterny).