Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12490
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490676
Katalogové èíslo 87410
Název dokumentu Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě
Anglický název Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Determination of the penetration and retention of creosote in treated wood
Datum vydání 01.01.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 71.100.50 - Chemikálie na ochranu dřeva
79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124902010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55523ČSN EN 12490 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12490 Tato evropská norma popisuje referenční metodu pro stanovení průniku a příjmu kreozotu v jím čerstvě ošetřeném dřevě. Poskytuje také návod na získání zkušebních těles a na zacházení s nimi mezi vzorkováním a analýzou.