Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61508-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 180301
Katalogové èíslo 87383
Název dokumentu Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností
Anglický název Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61508-22010
IEC 61508-22010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65116ČSN EN 61508-2 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61508-2 ed. 2 Tato část souboru norem je použitelná na jakýkoliv systém související s bezpečností, jak je definován v ČSN EN 61508-1 a který obsahuje nejméně jeden elektrickýelektronický/programovatelný elektronický prvek. Je použitelná na všechny prvky v E/E/PE systémech souvisejících s bezpečností. Stanovuje, jak zdokonalit specifikaci systémových požadavků v E/E/PE, vyvinutou v souladu s ČSN EN 61508-1. Stanovuje požadavky na aktivity, které jsou požitelné během návrhu a výroby E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností včetně softwaru, o kterém je pojednáno v ČSN EN 61508-3.