Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61508-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 180301
Katalogové èíslo 87381
Název dokumentu Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.01.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
25.040 - Průmyslové automatické systémy
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61508-12010
IEC 61508-12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65005ČSN EN 61508-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61508-1 ed. 2 Tato část souboru norem pokrývá ty aspekty, které musí být vzaty v úvahu, když elektrické/elektronické/programovatelné elektronické (E/E/PE) systémy jsou použité pro plnění bezpečnostních funkcí. Hlavním účelem této normy je usnadnit tvorbu mezinárodních norem v oblasti výrobků a aplikací pro technické komise odpovědné za tyto oblasti. To dovolí vzít plně v úvahu příslušné činitele spojené s výrobkem nebo aplikacív a takto vyhovět zvláštním potřebám uživatelů v oblasti výrobků a aplikací. Dalším účelem je umožnit tvorbu E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností v těch oblastech výrobků nebo aplikací, kde není k dispozici příslušná norma.