Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61226
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356643
Katalogové èíslo 87380
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Classification of instrumentation and control functions
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 612262010
IEC 612262009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74801ČSN IEC 61226 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61226 Tato norma stanovuje metodu klasifikace informací a řídících funkcí pro jaderné elektrárny a měřicích a řídicích systémů a vybavení, které poskytuje tyto funkce, do kategorií, které určují důležitost bezpečnosti funkce. Výsledná klasifikace určuje odpovídající kritéria návrhu. Je použitelná pro všechny informační a řídicí funkce a pro všechny systémy a zařízení kontroly a řízení zajišťující tyto funkce.