Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50110-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 343100
Katalogové èíslo 87371
Název dokumentu Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky
Anglický název Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti 23.12.2022
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50110-22010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512912ČSN EN 50110-2 ed. 2 2011Z123.12.2022
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513859ČSN EN 50110-2 ed. 2 2011Opr.123.12.2022
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60819ČSN EN 50110-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512911ČSN EN 50110-2 ed. 3 2021
Anotace

ČSN EN 50110-2 ed. 2 Evropská norma EN 50110 sestává ze dvou částí: - první část EN 50110-1 obsahuje minimální požadavky platné pro všechny země CENELEC a dále několik informativních příloh, týkajících se bezpečnosti práce; - tato druhá část EN 50110-2 je soubor normativních dodatků (jeden za každou zemi), které specifikují buď současné bezpečnostní požadavky nebo uvádí národní dodatky k těmto minimálním požadavkům v době, kdy tato Evropská norma byla přijata. Národní dodatky (pokud jsou) jsou včleněny u příslušné členské země.