Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15600-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727237
Katalogové èíslo 87364
Název dokumentu Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Anglický název Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation
Datum vydání 01.01.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15600-12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15600-1 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na výrobky z expandovaného vermikulitu, které jsou používány jako tepelná izolace zařízení budov a průmyslových instalací. Tyto tepelně izolační výrobky se používají v rozsahu provozní teploty od -40 °C do +1 050 °C. Norma se zabývá čtyřmi typy výrobků z expandovaného vermikulitu - vermikulitovým granulátem, opláštěným vermikulitem, hydrofobizovaným vermikulitem a vermikulitovou směsí. Norma je specifikací pro izolační výrobky před zabudováním.