Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1901
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731901
Katalogové èíslo 87291
Název dokumentu Navrhování střech - Základní ustanovení
Anglický název Designing of roofs - Basic provisions
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti 01.11.2020
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92829ČSN 73 1901 2011Z101.11.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53606ČSN 73 1901 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500663ČSN 73 1901-1 2020
503438ČSN 73 1901-3 2020
511067ČSN 73 1901-2 2020
Anotace

ČSN 73 1901 Norma stanovuje požadavky na střechy a zásady návrhu střech stavebních objektů. Tato norma neplatí pro střechy s textilní krytinou, nafukovací haly, skleníky, střechy vytvořené z prosvětlovací konstrukce a střechy, které jsou součástí technologických zařízení. Norma platí pro nové střechy. Pro rekonstrukce a opravy střech platí alespoň tak, aby byla zcela zajištěna ochrana chráněné konstrukce, ochrana prostředí před vodou a aby bylo přiměřeně zajištěno vnitřní prostředí. Norma platí i pro podzemní ležaté části budov chránící konstrukce nebo prostředí pod sebou. Konstrukční principy uplatněné v této normě platí přiměřeně i pro balkóny, lodžie, koruny atik a zdí a římsy.