Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 115-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274802
Katalogové èíslo 87275
Název dokumentu Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Anglický název Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
Datum vydání 01.12.2010
Datum ukonèení platnosti 30.04.2023
Datum úèinnosti 01.01.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 115-22010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515073ČSN EN 115-2 2010Z130.04.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515072ČSN EN 115-2 ed. 2 2022
Anotace

ČSN EN 115-2 Tato norma stanovuje přehled provozních bezpečnostních rizik spolu s jejich kategorizací podle závažnosti, která se mohou vyskytnout u dříve instalovaných pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, včetně odpovídajících nápravných opatření, která zjištěná provozní rizika eliminují nebo podstatně omezí.