Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1493
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270809
Katalogové èíslo 87269
Název dokumentu Zvedáky vozidel
Anglický název Vehicle lifts
Datum vydání 01.12.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.180 - Diagnostická, údržbová a zkušební zařízení pro silniční vozidla
53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14932010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85725ČSN EN 1493+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1493 Tato norma se vztahuje na stabilní, mobilní a přemístitelné zvedáky vozidel, které nejsou určeny pro zvedání osob, ale které jsou navrženy pouze ke zvedání vozidel za účelem zkoušení a pracovní činnosti pod vozidlem, které je ve zvednuté poloze. Zvedák vozidla může sestávat z jedné nebo více zdvihacích jednotek. S poháněním zvedáku vozidla vlastním spalovacím motorem se neuvažuje. Předpokládá se, že podlaha nebo opěrný povrch, o něž je zvedák vozidla opřen, jsou vodorovné. Tento dokument je použitelný pro zvedáky vozidel, které byly vyrobeny půl roku po jeho vydání jako EN.