Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 81714-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013790
Katalogové èíslo 87226
Název dokumentu Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
Anglický název Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules
Datum vydání 01.12.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.01 - Grafické značky obecně
01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 81714-12010
ISO 81714-12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60789ČSN EN ISO 81714-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 81714-1 Tato část normy ISO 81714 stanovuje základní pravidla pro tvorbu (navrhování) značek k použití v technické dokumentaci produktu s respektováním základních potřeb aplikace. Doplňující požadavky pro grafické značky používané v pokročilých konstrukčních systémech s podporou počítače jsou uvedené v IEC 81714-2 a IEC 81714-3.