Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3266
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 271914
Katalogové èíslo 87186
Název dokumentu Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely
Anglický název Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes
Datum vydání 01.11.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 32662010
ISO 32662010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
500273ČSN EN ISO 3266 2010A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 3266 Tato mezinárodní norma specifikuje obecné charakteristiky, provedení a kritické rozměry nezbytné pro zaměnitelnost a kompatibilitu s dalšími součástmi, kovaných ocelových šroubů s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely. Tyto šrouby s okem mohou být použity pro osové a šikmé zatížení. Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry ok šroubů s okem dovolující přímé spojení se třmeny stejné nosnosti jako třmeny definované v ISO 2415. Tyto rozměry také dovolují návrh s většími oky, které mohou umožnit přímé spojení s háky vázacích prostředků obdobné nosnosti. Tato mezinárodní norma pokrývá všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a případy vztahující se na šrouby s okem třídy 4, jak je definováno v kapitole 4. Tato mezinárodní norma je použitelná pro šrouby s okem třídy 4 používané v teplotním rozmezí -20 °C až 200 °C. Tato mezinárodní norma není použitelná na šrouby s okem, které nejsou vykovány z jednoho kusu. Příloha A uvádí Doporučení pro výběr, péči a použití šroubů s okem Příloha ZA uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES