Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60745-2-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361551
Katalogové èíslo 87022
Název dokumentu Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky
Anglický název Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills
Datum vydání 01.11.2010
Datum ukonèení platnosti 19.01.2022
Datum úèinnosti 01.12.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.140.20 - Elektrická nářadí
25.140.30 - Ruční nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60745-2-12010
IEC 60745-2-12003
IEC 60745-2-1/A12008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505074ČSN EN 60745-2-1 ed. 2 2010Z119.01.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69614ČSN EN 60745-2-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505070ČSN EN 62841-2-1 2018
Anotace

ČSN EN 60745-2-1 ed. 2 Tato norma platí pro vrtačky a příklepové vrtačky.