Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-31
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 86936
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of goods only - Part 31: Accessible goods only lifts
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-312010
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
89136ČSN EN 81-31 2010Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-31 Tato česká technická norma stanovuje požadavky na nové elektrické a hydraulické výtahy určené pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu osob do klece, které obsluhují určené pevné a trvalé stanice, pohybují se po pevné dráze (např. nůžkové výtahy, výtahy s pevnými vodítky), která není odkloněna od svislé roviny o více než 15° se jmenovitou rychlostí maximálně 1 m/s a s nosností převyšující 300 kg. Tyto výtahy nejsou určeny pro dopravu osob. Tato norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech týkajících se těchto výtahů, pokud se používají zamýšleným způsobem a za podmínek předpokládaných výrobcem.