Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14502-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270138
Katalogové èíslo 86922
Název dokumentu Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše
Anglický název Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 1: Suspended baskets
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14502-12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74968ČSN EN 14502-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14502-1 Tato evropská norma se používá pro koše zavěšené na jeřábech, které jsou zkonstruovány a vyrobeny podle harmonizovaných norem, na strojním zařízení které není určeno pro zdvihání osob. Poskytuje informace o potřebném provedení a vybavení pro bezpečné používání košů. Podmínky pro používání může stanovovat národní legislativa a/nebo zvyklosti. Norma nemůže být považována za prostředek pro splnění základních požadavků směrnice nového přístupu 2006/42/EC.