Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12350-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731301
Katalogové èíslo 86912
Název dokumentu Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem
Anglický název Testing fresh concrete - Part 12: Self-compacting concrete - J-ring test
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12350-122010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504039ČSN EN 12350-12 2010Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12350-12 Tato evropská norma specifikuje zkušební postup pro stanovení schopnosti průtoku (zjišťována zablokováním), roztečení a dobu výtoku t500J samozhutnitelného betonu, který protéká přes J-kroužek. Zkouška není vhodná pro betony s maximálním zrnem kameniva větším než 40 mm.