Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 2601
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 752601
Katalogové èíslo 86881
Název dokumentu Malé vodní elektrárny - Základní požadavky
Anglický název Small hydro-power plants - Basic requirements
Datum vydání 01.11.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.140 - Technika vodní energie
93.160 - Vodní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31207ČSN 73 6881 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 2601 Norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz a rekonstrukce malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu do 10 000 kW.