Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 115-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274802
Katalogové èíslo 86794
Název dokumentu Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž
Anglický název Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti 01.04.2018
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 115-1+A12010
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96340ČSN EN 115-1+A1 2010Opr.101.04.2018
504238ČSN EN 115-1+A1 2010Opr.201.04.2018
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82450ČSN EN 115-1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503857ČSN EN 115-1 2018
Anotace

ČSN EN 115-1+A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků a pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech tak, aby osoby a předměty byly ochráněny před riziky úrazů a nehod při montáži, provozu, údržbě a inspekčních prohlídkách.