Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10329
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441343
Katalogové èíslo 86793
Název dokumentu Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem
Anglický název Coal - Determination of plastic properties - Constant-torque Gieseler plastometer method
Datum vydání 01.09.2010
Datum ukonèení platnosti 01.12.2021
Datum úèinnosti 01.10.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 103292009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513613ČSN ISO 10329 2021
Anotace

ČSN ISO 10329 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro získání relativní míry plastických vlastností uhlí při zahřívání za předepsaných podmínek. Metoda může být užita pro získání hodnot plastických vlastností uhlí a směsí používaných při karbonizaci a dalších situacích, kde určení plastického chování uhlí je v praxi důležité. Měření plastických charakteristik uhlí jsou prováděna působením konstantního točivého momentu na míchadlo, umístěné v kelímku naplněném uhlím. Kelímek je ponořen do lázně a teplota je rovnoměrně zvyšována. Rotace míchadla je zaznamenávána ve vztahu ke zvyšování teploty.