Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-4+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 86744
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-4+A12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76420ČSN EN 1366-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512281ČSN EN 1366-4 2021
Anotace

ČSN EN 1366-4+A1 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení požární odolnosti těsnění spár na podkladě jejich zamýšleného konečného použití. Tato evropská norma se používá spolu s EN 1363-1. Tato evropská norma obsahuje následující zkoušky: - bez mechanicky vyvolaného pohybu; - mechanicky vyvolaný pohyb před nebo během působení ohně. Tato evropská norma neuvádí kvantitativní údaje o intenzitě úniku kouře a/nebo horkých plynů, ani o přenosu či tvorbě dýmu. Tato evropská norma se nezabývá nosností těsnění spár.