Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1057+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421526
Katalogové èíslo 86736
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení
Anglický název Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications
Datum vydání 01.09.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.15 - Neželezné kovové trubky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1057+A12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77325ČSN EN 1057 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1057+A1 Tato norma stanovuje požadavky, odběr vzorků, zkušební metody a technické dodací předpisy pro kruhové bezešvé trubky z mědi. Tato norma platí pro trubky s vnějším průměrem od 6 mm do a včetně 267 mm pro: - rozvodné sítě pro teplou a studenou vodu; - horkovodní vytápěcí systémy, včetně panelových vytápěcích systémů (podlahových, stěnových, stropních); - rozvod plynu a kapalného paliva v domácnostech; - odvod odpadních vod. Platí také pro kruhové bezešvé trubky z mědi určené k předizolování před použitím pro výše uvedené účely.