Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13381-8
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730858
Katalogové číslo 86731
Název dokumentu Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Anglický název Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members
Datum vydání 1.10.2010
Datum ukončení platnosti 1.9.2013
Datum účinnosti 1.11.2010
Věstník vydání (měs/rok) 10/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 13381-82010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
93487ČSN EN 13381-8 2013
Anotace

ČSN EN 13381-8 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti aplikací reaktivního požárně ochranného systému na konstrukční ocelové prvky, které mohou být použity jako nosníky nebo sloupy. Norma uvažuje pouze profily bez otvorů ve stojině. Bez dalšího hodnocení není norma přímo použitelná pro konstrukční tažené prvky. Výsledky z analýzy I nebo H profilů jsou přímo použitelné na L, U a T profily o stejném součiniteli průřezu, ať už jsou použity jako jednotlivé prvky nebo jako vyztužení. Tato evropská norma se nevztahuje na tyče plného průřezu nebo pruty. Jak je v tomto dokumentu stanoveno, norma se týká požárně ochranných systémů, které zahrnují reaktivní materiály, a nikoliv pasivní požárně ochranné materiály. Hodnocení je navrženo tak, aby pokrývalo rozsah tloušťek aplikovaného požárně ochranného materiálu, rozsah ocelových profilů, charakterizovaných jejich součiniteli průřezu, rozsah návrhových teplot a řadu platných klasifikačních dob požární ochrany. Tato evropská norma obsahuje postupy požárních zkoušek specifikujících zkoušky, které mají být provedeny k určení schopnosti požárně ochranného systému zůstat soudržný a ve styku s ocelovou konstrukcí a k zajištění údajů o tepelných vlastnostech požárně ochranného systému, při tepelném namáhání podle normové křivky teplota/čas uvedené v EN 1363-1.