Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10993-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 855220
Katalogové èíslo 86719
Název dokumentu Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů
Anglický název Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products
Datum vydání 01.09.2010
Datum ukonèení platnosti 01.03.2022
Datum úèinnosti 01.10.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.100.20 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 10993-92009
ISO 10993-92009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84211ČSN EN ISO 10993-9 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514074ČSN EN ISO 10993-9 2022
Anotace

ČSN EN ISO 10993-9 Tato norma uvádí obecné zásady pro systematické hodnocení potenciální a pozorované biodegradace zdravotnických prostředků a pro navrhování a provádění biodegradačních studií. Informace získané z těchto studií je možno použít při biologickém hodnocení popsaném v řadě norem ISO 10993. Tato část ISO 10993 bere v úvahu nevstřebatelné i vstřebatelné materiály.