Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9001 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010321
Katalogové èíslo 86706
Název dokumentu Systémy managementu kvality - Požadavky
Anglický název Quality management systems - Requirements
Datum vydání 01.09.2010
Datum ukonèení platnosti 01.03.2016
Datum úèinnosti 01.10.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 90012008
EN ISO 9001/AC2009
ISO 90012008
ISO 9001 Corrected version2008
ISO 9001/Cor.12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99316ČSN EN ISO 9001 2016
Anotace

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.