Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1315
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 480053
Katalogové èíslo 86642
Název dokumentu Třídění kulatiny podle rozměrů
Anglický název Dimensional classification of round timber
Datum vydání 01.08.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13152010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55396ČSN EN 1315-1 1999
55397ČSN EN 1315-2 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1315 Tato evropská norma stanoví rozměrovou klasifikaci kulatiny (jehličnaté a listnaté) bez určení konkrétního použití.