Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62439-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184022
Katalogové èíslo 86612
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 6: Distribuovaný redundanční protokol (DRP)
Anglický název Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 6: Distributed Redundancy Protocol (DRP) (IEC 62439-6:2010)
Datum vydání 01.11.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62439-62010
IEC 62439-62010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82192ČSN EN 62439 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62439-6 (18 4022) Tato část souboru norem je použitelná na vysoce použitelné automatizační sítě založené na technice ISO/IEC 8802-3 (IEEE 802.3) (Ethernet). Určuje protokol zotavení založený na kruhové topologii, navržený reagovat vymezeně na jedinou poruchu vnitřního spojení nebo spojení v síti. Každý spínač stejnou řídicí roli v síti. Dvojité kruhy jsou podporovány.