Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62439-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184022
Katalogové èíslo 86610
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP)
Anglický název Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP) (IEC 62439-4:2010)
Datum vydání 01.11.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62439-42010
IEC 62439-42010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90949ČSN EN 62439-4 2010A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace