Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 28927-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 106010
Katalogové èíslo 86604
Název dokumentu Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky
Anglický název Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills
Datum vydání 01.08.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.160 - Vibrace a rázy působící na člověka
25.140.10 - Pneumatická nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 28927-52009
ISO 28927-52009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
99059ČSN EN ISO 28927-5 2010A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21043ČSN EN ISO 8662-6 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 28927-5 ČSN EN ISO 28927-5 stanovuje laboratorní metodu měření emise vibrací přenášených na ruce na rukojetích ručních mechanizovaných vrtaček a příklepových vrtaček. Jedná se o postup typové zkoušky ke stanovení velikosti vibrací v oblastech úchopu vrtačky vybavené vrtákem. Záměrem je, aby se výsledky používaly k porovnání různých modelů stejného typu nářadí. Tato část ČSN EN ISO 28927 platí pro přímé vrtačky, vrtačky s pistolovou rukojetí a úhlové vrtačky určené k vyvrtání děr s rotačním a příklepovým chodem ve všech druzích materiálů (viz kapitola 5) poháněné pneumaticky nebo jinými prostředky. Neplatí pro vysokovýkonové vrtačky s vodicím šroubem nebo vrtačky poháněné spalovacím motorem.