Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 1452-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643185
Katalogové èíslo 86423
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily
Anglický název Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 4: Valves
Datum vydání 01.07.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
23.040.45 - Fitinky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
93.025 - Vnější systémy rozvodu vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 1452-42009
ISO 1452-42009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58641ČSN EN 1452-4 2000
64602ČSN EN 1456-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 1452-4 Norma specifikuje vlastnosti ventilů pro rozvody vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní použití vyrobených z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Norma také specifikuje zkušební parametry metod zkoušení citovaných v této části ČSN EN ISO 1452. Ve spojení s ČSN EN ISO 1452-1, ČSN EN ISO 452-2, ČSN EN ISO 1452-3 a ČSN EN ISO 1452-5 je použitelná pro PVC-U ventily se součástmi z PVC-U a jiných polymerních a nepolymerních materiálů k následujícímu použití: a) vodovodní řady a přípojky uložené v zemi; b) rozvody vody pro nadzemní použití vně i uvnitř budov; c) tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i pro nadzemní použití. Používá se pro ventily pro potrubní systémy pro tlakové rozvody vody při teplotě do 25 °C (studená voda) včetně, které jsou určené jak pro lidskou spotřebu a pro všeobecné použití, tak pro tlakové rozvody odpadních vod. Tato norma se také používá pro ventily pro rozvody vody a odpadní vody do 45 °C včetně u následujících typů: - ventily pro lepení; - ventily pro spoje s elastomerním těsnicím kroužkem; - ventily pro přírubové spoje