Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-23
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 86401
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-232010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86769ČSN EN 54-23 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-23 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody a funkční kritéria pro optické výstražné systémy v pevných instalacích, které mají sloužit k optickému varování osob přítomných v budově před požárem. Je určena pouze pro zařízení, která svoji činnost odvozují od fyzického elektrického spojení s externím zdrojem, jakým je požární poplachový systém.