Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 86300
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
Anglický název Fire resistance tests for service instalations - Part 5: Service ducts and shafts
Datum vydání 01.08.2010
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.09.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-52010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70106ČSN EN 1366-5 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512203ČSN EN 1366-5 2021
Anotace

ČSN EN 1366-5 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení požární odolnosti vodorovných instalačních kanálů a svislých instalačních šachet, které procházejí stěnami nebo stropy a obsahují potrubí a kabely. Při zkoušce se zjišťuje chování kanálů a šachet vystavených požáru z vnějšku i z vnitřku kanálu.Tato norma předpokládá spojení s EN 1363-1. Tato norma se nezabývá rizikem šíření ohně v důsledku vedení tepla podél potrubí instalovaného v instalačních kanálech a šachtách, ani vedením tepla prostřednictvím média, které toto potrubí rozvádí. Nepokrývá riziko poškození vzniklé tepelným roztažením nebo smrštěním v důsledku požáru, nebo v důsledku poškozeného upevnění potrubí. Tato norma neposkytuje návod jak zkoušet instalační kanály nebo šachty při jednostranném, dvoustranném, nebo třístranném namáhání.