Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 81-83
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 86229
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Safety rules for the construction and instalation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the resistence against vandalism
Datum vydání 01.06.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 81-832009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 81-83 Tato předběžná česká technická norma poskytuje návod pro majitele budov s instalovanými výtahy, kteří uvažují o dalším zvýšení bezpečnosti nebo požadují provedení dalších opatření proti rizikům vandalizmu.