Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14353+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723618
Katalogové èíslo 86188
Název dokumentu Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody
Anglický název Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
Datum vydání 01.07.2010
Datum ukonèení platnosti 30.04.2019
Datum úèinnosti 01.08.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14353+A12010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503655ČSN EN 14353+A1 2010Z101.04.2018
504288ČSN EN 14353+A1 2010Z230.04.2019
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81454ČSN EN 14353 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504287ČSN EN 14353 2018
Anotace

ČSN EN 14353+A1 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, kovové lišty v kombinaci s papírovou páskou a kovové profily určené pro použití v rámci systémů ze sádrokartonových desek, sádrových desek vyztužených vlákny a výrobků průmyslově vyráběných upravených podle příslušných norem, které jsou určeny pro stavební konstrukce. Kovové lišty a ozdobné profily podle materiálu a druhu mohou být napojeny bez dekorace, dekorovány nebo přetmeleny pro zachování dekorativního vzhledu. Norma se týká následujících vlastností: reakce na oheň, pevnost v tahu za ohybu (ohybové vlastnosti) stanovených podle příslušných evropských zkušebních metod, dále norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena.