Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61935-2-20
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347750
Katalogové èíslo 86116
Název dokumentu Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace
Anglický název Testing of balanced communication cabling in accordance with series EN 50173 - Part 2-20: Patch cords and work area cords - Blank detail specification for class D applications
Datum vydání 01.06.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61935-2-202009
IEC 61935-2-202008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace