Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12966-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 737033
Katalogové èíslo 86108
Název dokumentu Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku
Anglický název Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product standard
Datum vydání 01.06.2010
Datum ukonèení platnosti 30.09.2016
Datum úèinnosti 01.07.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12966-1+A12009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97667ČSN EN 12966-1+A1 2010Z130.09.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77813ČSN EN 12966-1 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97655ČSN EN 12966 2015
Anotace

ČSN EN 12966-1+A1 Tato norma zahrnuje dva typy proměnných dopravních značek (PDZ), a to se spojitým zobrazením a s nespojitým zobrazením. Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro nové proměnné dopravní značky. Dále popisuje prostředky pro hodnocení shody s těmito požadavky. Některé ze stanovených požadavků je třeba prokázat na zkušebním modulu. Hlavní vlastnosti PDZ jsou rozděleny do tříd, které jsou navrženy z důvodu možnosti volby výběrem kombinací tříd, vyplývajících ze situace a z požadavků objednatele.